Poniedziałek 06 lipca 2020, Godzina 22:44
AKTUALNOŚCI
EKO-INWESTYCJA Sp. z o.o.
CEL PROJEKTU
ZAKRES PRAC
STRUKTURA ORGANIZACYJNA
GALERIA
CIEKAWE LINKI
DO POBRANIA
KONTAKT
PRZETARGI
GODZINY PRACY
WFOŚiGW
NFOŚiGW
ZAKRES PRAC

Zakres terytorialny planowanego przedsięwzięcie obejmuje aglomerację Sulejówek oraz przylegającą do niej wieś Okuniew będącą częścią aglomeracji Halinów.  

Przedsięwzięcie składa się z trzech zasadniczych segmentów: 

  •  rozbudowa kanalizacji sanitarnej w gminie-mieście Sulejówek,
  • budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Halinów – we wsi Okuniew,
  • rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków w Sulejówku.

Pobierz mapę inwestycji

Przedsięwzięcie podzielone zostało na 10 zadań. Na budowę kanalizacji w Sulejówku składa się 8 zadań. Polegają one na uzupełnieniu i wypełnieniu obecnego systemu kanalizacyjnego w miejscach, gdzie występują braki w sieci kanalizacyjnej na terenach zabudowanych (w pierwszej kolejności. Zadania składające się na budowę kanalizacji w Sulejówku obejmują łącznie budowę ok. 26 127 mb kanalizacji grawitacyjnej, ok. 1 474 mb rurociągów tłocznych oraz 5 przepompowni ścieków, o różnym priorytecie potrzeb, które mogą być realizowane niezależnie od siebie.

 Na budowę kanalizacji w gminie Halinów dla wsi Okuniew składa się jedno zadanie nr 9, w skład którego wchodzi wybudowanie 8 680 mb kanalizacji grawitacyjnej oraz 1800 mb rurociągów tłocznych.

 Także rozbudowa oczyszczalni ścieków dla Sulejówka ujęta jest w formę jednego zadania.

 Poszczególne zadania mają następujące zakresy rzeczowe: